O SPOLOČNOSTI

Spoločnosť RENSTAV s.r.o. Abrahám bola založená v roku 1992. Spoločnosť je registrovaná na Okresnom súde Trnava, odd.Sro, vložka číslo 1287/T.

Pridelené IČO: 31425071

Pridelené IČDPH: SK2020372860

 

Od svojho založenia sa zameriava na realizácie stavieb technickej infraštruktúry, na občiansku a bytovú výstavbu, stavebno-rekonštrukčné práce a výstavbu podnikateľských a administratívnych objektov.

V súčastnej dobe je štruktúra spoločnosti stabilizovaná a na domácom trhu sa prezentuje ako stavebná spoločnosť zameraná predovšetkým na kvalitu práce a schopnosť v krátkych termínoch realizovať požiadavky našich klientov.

V súčasnosti je v našej spoločnosti zamestaných  30 kmeňových zamestnancov.

Naša spoločnosť spolupracuje so viacerými osvedčenými subdodávateľmi, v spolupráci s ktorými je schopná v reálnych termínoch zrealizovať i práce veľkého rozsahu.

Z dlhodobého hľadiska je snahou spoločnosti vychádzať maximálne v ústrety našim klientom tak, aby sa vytvorili priaznivé podmienky i pre vzájomne výhodnú spoluprácu v budúcnosti. Spokojnosť našich klientov, dobré meno spoločnosti, ako aj vzrastajúca prosperita sú dôkazom, že cesta, ktorú sme si spoločne vytýčili je správna.


:: Copyright © RENSTAV s.r.o. :: Všetky práva vyhradené :: Webdesign & Powered by MAMUTphoto ::